Task Based Learning

การเรียนรู้ตามภาระงาน(Task – Based  Learning ) 

รูปแบบการสอนแบบดั้งเดิมสำหรับชั้นเรียนของการเรียนภาษาทั้งในชั้นเรียนและในหลักสูตรที่มีมานานแล้วคือ  วิธี สอนแบบPPP (การนำเสนอ  การปฏิบัติ, การผลิต) ด้วยรูปแบบการสอนแบบเดียว (เช่น  การสอนเรื่อง  the  past  continuous) จะถูกนำเสนอโดยครูให้ฝึกพูดและเขียน ตามรูปแบบ (โดยการฝึกซ้ำๆ) และให้ผู้เรียนฝึกพูดหรือการเขียนด้วยตนเองโดยมีการควบคุมเล็กน้อย  แม้ว่าการนำเสนอหลักไวยากรณ์เป็นจุดเน้นสำคัญแต่ไม่ตอบสนองความต้องการทางด้านภาษาศาสตร์ของผู้เรียน

เจน  วิลลิส (1996), ได้เขียนหนังสือ  ‘กรอบการเรียนรู้ตามภาระงาน’ ได้แสดงรูป
แบบจำลองสำหรับการเรียน 3  ขั้นตอน  ไม่ได้แตกต่างจากการสอนแบบ TTT มากนักแต่เป็นการสอนภาษาเพื่อการสือสารที่แท้จริง   ตามภาระงานการเรียนรู้ (TBL) ซึ่งมีสามขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการกำหนดภาระงานโดยครูแนะนำและกำหนดหัวข้อและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทั้งช่วยให้พวกเขาจำคำ
และวลีที่จะเป็นประโยชน์ในระหว่างการทำงานของงานหลักหรือเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และวลีที่มีความจำเป็นกับงาน ขั้นตอนที่สองจะตามด้วยสิ่งที่เรียกวิลลิสงาน “วงจร “. ที่นี่เรียนการปฏิบัติงาน (โดยปกติการฝึกการอ่านหรือฟังหรือฝึกการแก้ปัญหา) โดยการฝึกเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จากนั้นพวกเขาจัดทำรายงานและสรุปการเรียนในวิธีที่พวกเขาได้งานและสิ่งที่พวกเขามาถึง ในที่สุดพวกเขานำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบการพูดหรือเขียน ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนสำคัญของการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเฉพาะเจาะจงจากภาระงาน  ข้อดีของ TBL เป็นว่าการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  รูปแบบการใช้ภาษาทั่วไปค่อนข้างมุ่งเน้นที่รูปแบบเดียว (ในขณะที่รูปแบบการ PPP) ในขณะที่จุดมุ่งหมายของ PPPรูปแบบเป็นสิ่งที่จะนำไปจากความถูกต้องคล่องแคล่วจุดมุ่งหมายของ TBL คือการรวมทั้งสี่ทักษะและฝึกความคล่องแคล่วเพื่อความถูกต้องบวกความคล่องแคล่ว ช่วงของภาระงานที่ใช้ได้ (อ่านตำรา ฟังตำราการแก้ปัญหา บทบาทละคร, แบบสอบถาม ฯลฯ ) มีหลากหลายจาก
ความยืดหยุ่นในรูปแบบนี้และจะนำไปสู่​​การสร้างแรงจูงใจมากกว่ากิจกรรมสำหรับผู้เรียน
ผู้เรียนที่จะใช้ในการวิธีการแบบดั้งเดิมมากขึ้นตามหลักสูตรไวยากรณ์อาจพบว่ามันยากที่จะมาถึงข้อตกลงกับแบบแผนชัดเจนของ TBL แต่ถ้าเป็นแบบบูรณา TBLด้วยวิธีการที่เป็นระบบเพื่อไวยากรณ์และเล็กซิส, ผลที่สามารถครอบคลุมทั้งหมดทั้งหมดที่วิธีรอบที่สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนทั้งหมด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s